0 %

شماره تماس ما: 09173757292-07737257464

آدرس ایمیل ما: support@arzswap.com

حالت تاریک
اتصال به مارکت:
BNB / IRT
BinanceCoin بینانس کوین با تومان
آخرین قیمت
12,830,674
تغییرات در 24 ساعت
بالاترین در 24 ساعت
پایین ترین در 24 ساعت
خرید و فروش ها در 24 ساعت
IRT
مارکت های فعال
مارکت آخرین قیمت تغییر
USDT/IRT 27,500
PM/IRT 26,800
BTC/IRT 1,500,000,000
ETH/IRT 54,125,828
LTC/IRT 0
BCH/IRT 0
TRX/IRT 3,303
XRP/IRT 0
DOGE/IRT 13,702
BSV/IRT 0
BNB/IRT 12,830,674
PAYEER/IRT 0
آخرین تریدهای انجام شده
قیمت (IRT) مبلغ (BNB) ساعت
سفارش محدود: این نوع سفارش پس از دریافت، وارد لیست سفارشات میشود و به قیمت درخواستی شما یا بهتر از آن اجرا خواهد شد. قسمتی از مبلغ سفارش شما که با قیمت درخواستی شما یا بهتر از آن قابل اجرا نباشد، در لیست سفارشات مارکت خواهد ماند تا با قیمت درخواستی شما اجرا شود.
سفارش به قیمت بازار: این نوع سفارش پس از دریافت، در لیست سفارشات وارد شده و همه مبلغ سفارش با بهترین قیمت های مارکت اجرا خواهد شد. اگر لیست سفارشات مارکت خالی باشد، سفارش شما اجرا نخواهد شد و از سیستم ما نیز حذف خواهد شد. (در صورت حذف چیزی از موجودی شما کم نمیشود)
سفارش Stop-Limit: این نوع سفارش پس از دریافت در لیست انتظار قرار می گیرد، و پس از رسیدن قیمت مارکت به نقطه Stop به صورت سفارشی از نوع LIMIT وارد لیست سفارشات می شود و با قیمت (Limit) تعیین شده و یا بهتر از آن در مارکت اجرا خواهد شد. (از نقطه Stop و یا بهتر از آن شروع به اجرا میشود تا به قیمت Limit تعیین شده برسد)
سفارش Stop-Market: این نوع سفارش پس از دریافت در لیست انتظار قرار می گیرد، و پس از رسیدن قیمت مارکت به نقطه Stop به صورت سفارشی از نوع MARKET وارد لیست سفارشات می شود.
خرید بینانس کوین (Limit)

IRT

BNB

IRT

فروش بینانس کوین (Limit)

IRT

BNB

IRT

فروشندگان
قیمت (IRT) مبلغ (BNB) جمع (IRT)
12,830,674 اتصال به مارکت:
قیمت (IRT) مبلغ (BNB) جمع (IRT)
خریداران
سفارشات فعال شما
تاریخ سفارش مارکت نوع سمت قیمت مبلغ اجرا شده جمع کل اجرا درصد شرایط اجرا لغو
سفارش های انجام شده شما در 24 ساعت گذشته
تاریخ سفارش مارکت نوع سمت قیمت مبلغ اجرا شده جمع کل اجرا درصد شرایط اجرا وضعیت